Časté dotazy ke KKI

1. Co je Krátká krizová intervence?

Tímto označením, níže uváděném zkráceně jako KKI, je myšleno sezení o délce 30 minut s jedním z našich dobrovolníků, odborných terapeutů nebo krizových interventů, kteří v časech koronavirové pandemie poskytují konzultaci všem, kteří v těchto náročných dnech potřebují rychlou psychologickou pomoc.

2. Kolik to stojí?

KKI je vždy zcela bezplatná, klient neplatí nic.

3. Mohou se na KKI přihlásit i děti?

KKI poskytujeme pouze pro dospělé od 18 let. Pokud jste tohoto věku nedosáhli nebo máte nezletilé dítě, které potřebuje pomoc, obraťte se na služby, které se na děti a mladistvé zaměřují. Jedná se o Linku bezpečí pro děti, Linku důvěry DKC nebo Modrou linku důvěry.

4. Kolikrát se mohu na KKI přihlásit?

Terap.io nabízí každému možnost absolvovat 10 těchto sezení. Vzhledem k tomu, že jsou konzultace určeny opravdu pro akutní pomoc v dobách krize, není možné jimi nahrazovat klasickou psychoterapii, která představuje dlouhodobou konzistentní práci.

Je samozřejmě možné se s terapeutem domluvit a z KKI přejít na zpoplatněná sezení, trvající 60 minut, u nichž žádný limit stanoven není.

5. Na koho se můžu obrátit, když už mám limit 10 KKI vyčerpaný?

Jestliže i po vyčerpání limitu potřebujete psychologickou pomoc či terapii, můžete na naší platformě neomezeně dlouho pokračovat v 60minutových placených konzultacích se svým terapeutem, kterého již znáte a máte k němu důvěru. Prostředí, ve kterém se odehrávají, je stejné, takže se nemusíte nikam přesouvat nebo si vytvářet nový účet.

6. Mohu změnit svého terapeuta, když mi první nebude vyhovovat?

Ano, pro tyto případy nabízíme možnost si vybrat jiného, který má vypsané termíny, ovšem tato změna je v rámci KKI možná pouze dvakrát.

Doporučujeme se domluvit s původním terapeutem a sdělit mu své dojmy. Může vás nasměrovat ke svému kolegovi, který lépe naplní vaše očekávání.

7. Co když během 30 minut nestihnu se svým terapeutem probrat všechno, co bylo potřeba?

Jestliže po uplynutí časového limitu zůstaly některé otázky nezodpovězeny, můžete se hned domluvit na novém sezení a po skončení toho předchozího se na něj přihlásit, ať už ke stejnému nebo jinému terapeutovi (viz body 3 a 4). Na každé sezení se však lze přihlásit nejdéle 50 minut před jeho počátkem, takže není možné v sezení pokračovat ihned po ukončení předchozího.

8. Jak se na první sezení přihlásím?

Nejprve je nutné se na našem webu (terap.io) zaregistrovat a vytvořit si účet. Tím získáte přístup do webové aplikace, kde najdete přehled vypsaných sezení – jednotlivé terapeuty a časy, kdy jsou vám k dispozici. Není potřeba nic stahovat, vše probíhá přímo ve vašem prohlížeči (viz bod 15).

Je-li v seznamu sezení na konci řádku aktivní tlačítko “Přihlásit se”, termín je volný a můžete jej využít.

Jakmile se na sezení přihlásíte, přijde vám na e-mail zadaný při registraci potvrzení o vašem sezení, které v určený den a čas proběhne ve virtuální místnosti, do níž vstoupíte. Pro představu, jak celý proces reálně vypadá, se podívejte na video, které najdete na domovské stránce terap.io.

9. Které sezení je zdarma a které je placené?

Pro odlišení standardní konzultace a krizové intervence používáme jasné označení Krátká krizová intervence nebo KKI. To se vždy objeví přímo v názvu sezení před jménem terapeuta, aby nedocházelo k nedorozumění.

10. Mohu se přihlásit hned na několik KKI najednou?

Ano, možné to je, ale zvažte, zda je to i nutné. Za lepší přístup považujeme si nejprve zajistit jedno sezení, službu si vyzkoušet a pak se teprve přihlásit na další dle potřeby. To je z toho důvodu, aby nebyly zbytečně obsazovány volné kapacity našich dobrovolníků pro jiné zájemce. Navíc se hned po skončení jednoho sezení můžete přihlásit na další, pokud cítíte, že to potřebujete.

11. Jak dlouho dopředu si můžu udělat rezervaci na svou KKI?

Nejpozději je to možné 50 minut před jejím začátkem, záleží samozřejmě také na aktuálních volných kapacitách. Jestliže jedno sezení skončí a vy máte zájem o další, ve svém účtu najdete seznam sezení, která jsou v tu chvíli dostupná. Můžete se také domluvit se svým terapeutem, který vám své časové dispozice rád sdělí, nebo doporučí další vhodný postup.

12. Je možné se odhlásit z KKI, kterou už mám rezervovanou?

Ano, a budeme rádi, když tak učiníte, pokud zjistíte, že se terapie nemůžete zúčastnit. Je možné to provést nejpozději 20 minut před jejím začátkem. Pokud se včas neodhlásíte, terapeut na vás ve stanovený čas bude čekat ve virtuální místnosti.

13. Co se stane, když se opozdím a nevstoupím do virtuální místnosti včas?

Pokud vám ve včasném příchodu do místnosti zabrání nečekaná překážka a již nebude možné se z konzultace odhlásit, terapeut na vás počká 10 minut a poté rovněž místnost opustí.

14. Jak postupovat, když mi vypadlo internetové připojení a nejde mi vstoupit do virtuální místnosti nebo jsem z aplikace byl odhlášen?

K takovým případům může dojít a není jiné řešení, než se pokusit připojit znovu. Pokud to však nelze, vaše sezení bude po 10 minutách ze strany terapeuta ukončeno.

15. Na jakých zařízeních lze Terap.io aplikaci používat?

V současné době garantujeme nejlepší výsledek ze stolního nebo přenosného počítače. Spojení přes mobilní zařízení zatím bohužel není spolehlivé a nemůžeme zaručit, že aplikace bude plně fungovat a sezení přes mobil proběhne bez problémů. Pracujeme na tom, aby bylo možné absolvovat sezení co nejlépe i z mobilu. Prozatím ale doporučujeme počítač, nejlépe vám pak bude aplikace fungovat při přihlášení z prohlížeče Google Chrome v anonymním režimu.

16. Je možné si s terapeutem zavolat nebo psát e-maily?

Ne, to možné není. Sezení probíhá pouze přes naši platformu, tím zaručujeme bezpečí vaše i terapeutů.

17. Je online terapie bezpečná?

Bezpečnost vašich dat je v online terapii na prvním místě. Veškerá data jsou chráněna špičkovým šifrováním nejen během své cesty mezi vámi a terapeutem, ale i v každé chvíli, kdy jsou uložena v našem systému. Bez vašeho souhlasu nebudou tato data nikdy poskytnuta třetím stranám. Všichni terapeuti se zároveň smluvně zavazují, že budou chránit vaše soukromí, a to včetně dodržování Etického kodexu, a budou vždy hájit zájmy klienta.

18. Může se někdo dozvědět, že jsem klientem KKI?

Pokud klient sám tuto informaci nikomu nesdělí, žádná třetí strana se o této skutečnosti nedoví.

Ve výjimečných případech mohou informace o klientech v anonymizované podobě konzultovat terapeuti mezi sebou, aby zajistili, že se jim dostane té nejlepší péče a pomoci.

19. Jsou vaši terapeuti ověření?

Každý z terapeutů je předem ověřen na základě svého vzdělání a praxe. Všichni dobrovolníci, kteří se nám přihlásili s chutí pomoci v nouzovém stavu, absolvovali nebo absolvují psychoterapeutický výcvik, nebo mají dokončený výcvik krizové intervence.

20. Koho mám kontaktovat, když mi aplikace nefunguje?

Jestliže se potýkáte s technickými problémy jakéhokoliv druhu, nebo máte další praktické otázky ohledně KKI či běžných terapeutických sezení, kontaktujte nás na info@terap.io.