Časté dotazy

Kolik to stojí?

Za kvalitou našich terapeutů si stojíme, ale naše aplikace je ještě mladá. Protože od vás sbíráme zpětnou vazbu a neustále vše vylepšujeme, za hodinové sezení momentálně zaplatíte pouhých 400 Kč

Opravdu nevadí, že to není osobně?

Ve světě byly zveřejněny studie, které se zabývají srovnáním účinků klasické terapie tváří v tvář a terapie online. Závěry těchto studií se shodují v tom, že online terapie je rovnocennou alternativou klasické terapii. Pokud vás zajímá více, jedním z článků zabývajících se těmito studiemi je např. „Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?„.

Je online terapie bezpečná?

Bezpečnost Vašich dat je v online terapii na prvním místě a veškerá data jsou chráněna špičkovým šifrováním nejen během své cesty mezi Vámi a terapeutem, ale i v každé chvíli, kdy jsou uložena v našem systému. Bez Vašeho souhlasu nebudou tato data nikdy poskytnuta třetím osobám. Všichni terapeuti se zároveň smluvně zavazují, že budou chránit Vaše soukromí, a to včetně dodržování Etického kodexu a budou vždy hájit zájmy klienta.

Jsou vaši terapeuti ověření?

Každý terapeut, který u nás působí, byl vybrán na základě předchozích zkušeností. Požadavky, které na terapeuty klademe vycházejí z kritérií České asociace pro psychoterapii. Všichni jsou povinni řídit se a dodržovat etický kodex a pravidla pro práci evropského psychoterapeuta.

V rámci KKI poskytují první pomoc jak naši psychoterapeuti, tak i odborníci s výcvikem v krizové intervenci. Všechny kdo pomáhají ověřujeme.

Kdo může Terap.io využít?

Každý, kdo řeší nějaké životní problémy a chce pomoci od odborníka. Naše služby často využívají lidé pracující na vysokých pozicích, kteří nemají na terapii čas, maminky na mateřské, studenti vysokých škol, lidé s různými sociálními fóbiemi či dlouhodobě nemocní, pro které je klasická terapie nedostupná. Pokud jste v okamžitém stavu ohrožení sebe nebo ostatních, kontaktujte prosím neprodleně krizovou linku.

Kde mohu Terap.io využít?

V tuto chvíli je pro zajištění bezproblémového průběhu sezení nejvhodnější, abyste ho absolvovali na svém počítači. Je jedno zda stolním nebo notebooku. Na mobilním telefonu je sice spojení též možné, ale nemůžeme v této fázi zaručit bezproblémovou funkčnost.