Časté dotazy

Co přesně znamená online terapie?

Jde o terapii, která probíhá v soukromé virtuální místnosti prostřednictvím internetu. Je na vás, jestli budete chtít v čase sezení komunikovat s terapeutem prostřednictvím videohovoru, audiohovoru nebo si jen psát.

Jak se liší terapie přes internet od té osobní?

Nijak zásadně. Jediný rozdíl je v tom, že se se svým terapeutem nepotkáte osobně v jeho pracovně, ale absolvujete sezení z místa, které vám nejvíce vyhovuje.

Nemusí to být nutně doma, ale téměř kdekoliv jinde, kde máte zajištěné stabilní internetové připojení, soukromí a klid, alespoň dokud sezení neskončí. Více v článku Kde všude může probíhat online terapie?

Opravdu nevadí, že to není osobně?

Nevadí. Ve světě byly zveřejněny studie, které se zabývají srovnáním účinků klasické terapie tváří v tvář a terapie online. Závěry těchto studií se shodují v tom, že online terapie je rovnocennou alternativou klasické terapii. Pro většinu účastníků studií nedošlo ke ztrátě žádného z rozměrů či vrstev, které pokrývá standardní sezení.

Pokud vás zajímá více, jedním z odborných článků zabývajících tímto tématem je např. "Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?"

Kde mohu Terap.io využít?

Kdekoliv budete chtít. Pro sezení potřebujete počítač, tablet nebo mobil, internetové připojení a klidné místo.

Jsou místa, která jsou pro online terapii nevhodná?

Ano, jedná se o taková, kde nebudete mít klid a soukromí a kde není dostatečně silný signál či rychlé připojení k internetu.

K prvnímu bodu lze jmenovat konkrétně např. sdílené pracoviště či kancelář, kavárnu, restauraci, dětské koutky či hřiště, obchody a obchodní centra. Lavička v parku, kudy prochází spousta lidí, také nebude to pravé. A u venkovních prostor obecně je dobré se předem ujistit, že vám nebude zima nebo nezmoknete.

S nestabilním připojením se pak můžete potýkat na odlehlejších místech mimo civilizaci, kde není dostatečné pokrytí.

Vždy však máte možnost si funkčnost spojení přímo v aplikaci předem ověřit a podle výsledku testu ještě svou aktuální polohu případně změnit.

Co všechno je k tomu potřeba?

Podmínkou je internetové připojení, ať už prostřednictvím počítače (stolního či přenosného), tabletu nebo telefonu. Dále byste si měli zajistit místo, kde vás nebude po dobu sezení nikdo a nic rušit, kde po celou dobu sezení vydržíte a nebudete se kvůli vnějším okolnostem muset přesouvat. Jak už ze samotného výrazu vyplývá, sezení není stání, takže se nepředpokládá, že jej prostojíte nebo proležíte. Při spojení přes mobilní telefon není vhodné jej celou dobu držet v ruce kvůli vlastnímu pohodlí i možnému rozptylování. Pořiďte si tedy stojánek, nebo mobil alespoň o něco opřete tak, aby držel a vy jste měli volné ruce. Další věci, které si připravíte, jsou na zvážení a už se nikterak neodlišují od těch, jimiž by se člověk vybavil na sezení ve fyzickém prostoru: pití, kapesníčky.

Tipy, jak se připravit na online sezení, jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Jak celý proces vypadá a co přesně mám dělat?

Pro rezervaci sezení:

 • Založíte si účet a přihlásíte se jeho prostřednictvím do aplikace Terap.io.
 • Začnete hledat terapeuta vyplněním krátkého dotazníku, který zjistí vaše potřeby, časové možnosti a další náležitosti.
 • Prohlédnete si profily doporučených terapeutů a vyberete si toho nejvhodnějšího.
 • Z nabízených termínů, jež má terapeut vypsané, si zvolíte ten, který vám vyhovuje.
 • Kliknutím na dané políčko provedete rezervaci.
 • Celý proces završíte platbou, po níž vám pošleme e-mailem potvrzení, že vše proběhlo v pořádku.

Před začátkem sezení:

 • Dostanete e-mailové upozornění, že vaše sezení začíná za 15 minut.
 • 5 minut předtím se přihlásíte do svého účtu, abyste si mohli otestovat svoje zařízení, zda vše funguje: internetové připojení, mikrofon či kamera (v závislosti na tom, jak budete chtít s terapeutem komunikovat).
 • Ve stanovený čas se otevírá přístup do virtuální místnosti, kde čeká terapeut, a sezení začíná.
 • 5 minut před koncem sezení se zvýrazní odpočet času, abyste vy i terapeut věděli, že se blíží závěr, a případně se domluvili na příští konzultaci.
 • Rozloučíte se a virtuální místnost se zavírá, spojení mezi vámi a terapeutem se přerušuje.

Po sezení:

 • Na obrazovce se vám objeví dotazník, kterým zhodnotíte kvalitu sezení a vaše pocity z něj. Jeho výsledky se ukládají do vašeho účtu a s jejich pomocí sledujete svůj osobní pokrok.
 • Můžete se přihlásit na další sezení.

Je online terapie bezpečná?

Bezpečnost vašich dat je v online terapii na prvním místě a veškerá data jsou chráněna špičkovým šifrováním nejen během své cesty mezi vámi a terapeutem, ale i v každé chvíli, kdy jsou uložena v našem systému. Bez vašeho souhlasu nebudou tato data nikdy poskytnuta třetím osobám. Všichni terapeuti se zároveň smluvně zavazují, že budou chránit vaše soukromí, a to včetně dodržování Etického kodexu a budou vždy hájit zájmy klienta.

Kdo může Terap.io využít?

Každý, kdo řeší nějaké životní problémy a chce pomoci od odborníka. Naše služby často využívají lidé pracující na vysokých pozicích, kteří nemají na terapii čas, maminky na mateřské, studenti vysokých škol, lidé s různými sociálními fóbiemi či dlouhodobě nemocní, pro které je klasická terapie nedostupná. Pokud jste v okamžitém stavu ohrožení sebe nebo ostatních, kontaktujte prosím neprodleně krizovou linku 116 123.

Jaká je nejlepší forma komunikace, video, audio, nebo chat?

Pokud se má sezení co nejvíce podobat tomu tradičnímu, doporučujeme komunikovat s terapeutem přes kameru, kde nedochází ke ztrátě žádného z výrazových prostředků. Mnoho pocitů vyjadřujeme také mimoverbálně, což nám umožňuje říci i nevyřčené.

Jestliže se ale zprvu necítíte na to ukázat se na kameru, a možná právě proto jste zvolili terapii online, nic se neděje. Stejně dobře si můžete s terapeutem jen psát nebo volat.

Dělejte to, co pro vás v dané chvíli bude přirozené, nepřemáhejte se a do ničeho se zbytečně nenuťte. Při dalším sezení to můžete změnit a vyzkoušet jinou formu.

Mohu se ze sezení odhlásit, když o něj již nemám zájem, nebo mi to nedovoluje aktuální situace?

Ano, v případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci sezení zúčastnit, máte možnost se 48hodinovým předstihem změnit termín jeho konání. Toto můžete provést 2x, ovšem třetí pokus je již závazný a měnit jej nelze.

V případě velmi závažných nepředvídatelných důvodů, které vám sezení znemožní, nás neprodleně kontaktujte přes chat, e-mail nebo telefonicky.

Vrátíte mi peníze, pokud jsem s prací terapeuta nebyl/a spokojen/a?

V případě, že vaše sezení neprobíhá dle očekávání, je nejlepší sdělit tyto pocity co nejdříve samotnému terapeutovi, který se bude snažit vyjít vám vstříc tak, aby čas, který spolu strávíte, byl pro vás co nejpřínosnější.

Se svou zpětnou vazbou nás také můžete kontaktovat na info@terap.io, kde se budeme se snažit najít nejlepší řešení nastalé situace.

Co mám dělat, když sezení nemohlo proběhnout, nebo bylo přerušeno kvůli technickým problémům?

V takovém případě nám, prosím, napište na info@terap.io, abychom zjistili příčinu potíží. Pokud byla závada na naší straně, nabídneme vám náhradní termín na naše náklady. Abyste předešli tomuto typu problému u sebe, ujistěte se vždy před začátkem konzultace, že vaše zařízení i spojení jsou v pořádku.

Právě k tomu slouží užitečný test spojení, který se vám 5 minut před termínem objeví na obrazovce, ale jde ho provést kdykoliv z vašeho profilu v aplikaci.

Jací terapeuti na Terap.io působí?

Jedná se o odborníky s patřičným vzděláním a výcvikem pro výkon této profese dle kritérií České asociace pro psychoterapii. Zároveň jsou to nadšenci, pro než je jejich práce koníčkem, a často se kontinuálně dále vzdělávají a absolvují doplňující kurzy zaměřené na specifické oblasti duševního zdraví i po splnění obecných požadavků. Svým klientům věnují maximum znalostí a zkušeností, aby měla sezení žádoucí výsledky. Podmínkou přijetí je také závazek řídit se etickým kodexem a dodržovat pravidla pro práci evropského psychoterapeuta.

Kterého terapueta si mám zvolit, když mám konkrétní téma/specifický problém, na nějž se chci během sezení soustředit?

Pokud nám při registraci odpovíte na několik dotazů, můžete předem vybrat téma, které chcete s terapeutem probírat a my vám podle něj vybereme vhodného odborníka. Pokud nenajdete odpovídající kategorii a chcete se ujistit, že vám terapeut dokáže pomoci s vaším specifickým požadavkem, kontaktujte nás na info@terap.io.

Mohu změnit terapeuta?

Ano, tuto možnost máte, ovšem doporučujeme ji využít jen v případě, kdy s dosavadním terapeutem nenajdete žádné jiné řešení.

Může se vzácně stát, že si s prvním terapeutem “nesednete”, což není vina vaše ani jeho. Informujte nás proto, pokud k takové situaci dojde, abychom vám pomohli v nalezení jiného, který vám bude více vyhovovat a lépe odpovídat vašim potřebám.

Kolik sezení budu muset absolvovat?

To je zcela individuální a nelze paušálně určit.

Někdo na terapii přichází s otázkou, kterou lze jednoduše zodpovědět, nebo k nalezení odpovědi rychle a jednoduše navést, jiný si s sebou přináší komplexní téma protínající celý dosavadní život, jež se rozplétá jen velmi pozvolna a postupně.

Může dojít i k situaci, že pod relativní banalitou se skrývá hlubší problém, který podvědomě člověka sžírá a omezuje, a pak se z jednoho sezení může stát dlouhodobá a opakovaná záležitost.

Proč se liší ceny za sezení u jednotlivých terapeutů?

Uvědomujeme si, že chodit pravidelně na terapii nemusí být finančně dostupné pro každého. Zároveň jsou mezi terapeuty tací, kteří jsou na začátku své profesní dráhy, nebo dokončují svůj výcvik. I proto přicházíme s možností pracovat s terapeutem, kterého si můžete dovolit, aniž byste museli dělat velké ústupky v kvalitě.

Ceny jsme proto rozdělili do 3 úrovní a stanovili je na základě zkušeností, jichž terapeut za svého dosavadního působení nabyl.

Do první úrovně spadá TERAPEUT VE VÝCVIKU, který zatím pracuje pod supervizí.

ZKUŠENÝ TERAPEUT má již výcvik dokončený, nebo je těsně před finále a s klienty na Terap.io již pracoval nejméně 30 hodin.

Nejvíce ceněn je u nás TERAPEUTICKÝ MISTR, neboť se své profesi věnuje více než 5 let.

Poskytne mi levnější terapeut stejně kvalitní služby jako ten nejdražší?

Ano, bez ohledu na množství absolvovaných terapií jsou všichni v našem týmu prověření odborníci, kteří museli splnit vysoké nároky, jež jsme si určili. Povinně se účastní pravidelných metodických porad s naší garantkou MUDr. Olgou Kunertovou a dáváme jim možnost konzultací se zkušenějšími kolegy v rámci intervizí.

Být služebně mladší neznamená být méně schopný.

Chceme dát příležitost jak začínajícím terapeutům, aby získali zkušenosti a větší rozhled, tak i klientům, aby měli volbu podle svých aktuálních finančních možností.

Jsme přesvědčení, že toto spojení je ku prospěchu oběma stranám.

Jak sezení zaplatím?

Po přihlášení ke konkrétnímu sezení budete přesměrováni na platební bránu, kam zadáte číslo své platební karty a další potřebné údaje. Tím bude platba provedena a vaše sezení potvrzeno.

Platit lze i stravenkovými kartami Edenred.

Potvrzení o realizované platbě a nastávajícím sezení okamžitě dostanete vy i váš terapeut.

Mohu platit až po sezení, když nevím, zda mi bude vyhovovat?

Sezení je nutné uhradit ještě před tím, než se uskuteční. Za kvalitou našich terapeutů si stojíme a víme, že svou práci odvádějí s maximální snahou a nasazením svým klientům co nejvíce pomoci.

Takové kvality mají svou cenu. Pokud však již během sezení nabydete dojmu, že se neodehrává dle vašich představ, sdělte to terapeutovi, abyste našli cestu k vaší plné spokojenosti.

Víme, že se vždy budou snažit vyjít vám vstříc, jak to jen půjde.

Se svou zpětnou vazbou nás také můžete kontaktovat na info@terap.io, kde se pokusíme společně najít nejlepší řešení nastalé situace.

Poskytujete sezení, která hradí pojišťovna?

Zatím není možné absolvovat sezení hrazené pojišťovnou. Oblasti duševního zdraví se v naší společnosti věnuje bohužel stále méně prostoru, než by si zasloužilo, a proto ani jeho podpora ze strany pojišťoven zatím není dostatečně rozšířená.

Svou vlastní činností se Terap.io snaží o neustálou osvětu tohoto přehlíženého odvětví, aby došlo ke změně v přístupu a vnímání, a dostalo se mu tak potřebného uznání v rámci veřejné zdravotnické péče.

Proč není terapie přes internet zdarma?

Ačkoliv se může zdát, že při absenci fyzické konzultační místnosti, když setkání probíhá pouze ve virtuálním prostoru, nemáme žádné náklady, opak je pravdou. Kromě vývoje, údržby a neustálého zlepšování aplikace, zajišťování hladkého průběhu sezení a spokojenosti našich klientů, což je náš denní chléb, je to především náš tým kvalifikovaných a zkušených terapeutů, jejichž čas, investovaný do neustálého vzdělávání, je velice cenný. Naší snahou je otevřít možnost absolvovat terapeutická sezení co nejširšímu okruhu veřejnosti, a proto jsme základní cenu za 50 minut konzultace stanovili na 599 Kč, kterou považujeme s přihlédnutím ke všemu výše řečenému za přiměřenou.

Jste v život ohrožující situaci? Potřebujete okamžitou pomoc?

Pokud jste v život ohrožující situaci nebo potřebujete okamžitou pomoc, obraťte se na Linku první psychické pomoci 116 123.

https://linkapsychickepomoci.cz