Naši terapeuti

Lucie Felgrová

Jako postmoderní terapeutka nevystupuji vůči klientům jako expert na jejich život – snažím se být spíše průvodcem, se kterým mohou prozkoumávat, co by potřebovali nebo chtěli změnit a jak na to. Nesnažím se vám poskytnout univerzální řešení vašeho problému, ale respektuji vaše individuální potřeby a cestu.

Více o terapeutce…

Denisa Fialová

Zabývám se širokou paletou témat, která život přináší. Ráda vás budu doprovázet při hledání cesty z obtížných životních situací. Od roku 2016 jsem na rodičovské dovolené a věnuji se dceři a psychoterapii současně. Ráda proto poskytuji podporu mladým maminkám.

Více o terapeutce…

Michaela Pláňavská

Při práci s lidmi a jejich příběhy mě baví sledovat neuvěřitelnou škálu způsobů, kterými lidé reagují na své osudy a obtíže, a sílu, kterou v sobě dokážou objevit. Během konzultací klientům nedávám hotové rady a řešení, nerozhoduji za ně, ale společně hledáme cestu ven z problémů, které je tíží.

Více o terapeutce…

Michaela Adamová

Prošla jsem si psychospirituální krizí, ze které nyní čerpám zkušenosti při kontaktu s klienty. Chci vám být průvodcem, partnerem na vaší cestě životem, cestě k osobní moci i síle a vašemu vlivu na vlastní život.

Více o terapeutce…

Petra Bradová

Ráda s klienty objevuji jejich silné i slabé stránky a hledám řešení jejich problémů. Vycházím z přístupu zaměřeného na řešení, narativní terapie a dalších postmoderních přístupů. 

Více o terapeutce…

Martina Černá

Základem mé práce je dialog, v rámci kterého se dozvídám váš příběh. Vyprávění a úvahy nad mými doplňujícími otázkami vám umožní vidět širší souvislosti a nacházet užitečná a dlouhodobá řešení. 

Více o terapeutce…

Martin Procházka

K sezením přistupuji jako k poradenským rozhovorům. Poskytuji individuální psychoterapii zaměřenou na konkrétní problém (závislosti, vztahy, výchovné problémy, psychospirituální krize, smrt blízké osoby, aj.), ale i dlouhodobou individuální psychoterapii zaměřenou na déle trvající obtíže a osobnostní rozvoj.

Více o terapeutovi…

Barbora Pšenicová

Mohu vám být nápomocnou rukou při rozhodování, stanovování priorit, nebo pokud toužíte po změně. Pracuji s tezí, že zkušenosti jsou nepřenositelné a každý člověk je unikát. Vycházím hodně ze systemické terapie, konstruktivistických teorií, narativního nebo zakázkového přístupu.

Více o terapeutce…

Kristýna Regulová

Na své klienty neaplikuji žádný jeden konkrétní přístup. Zásadní je pro mne oboustranná důvěra, pocit bezpečí a respektu k jedinečnosti klienta. Nabízím otevřenost, pochopení a podporu při těžkých životních obdobích.

Více o terapeutce…

Šárka Šatrová

V psychoterapii stavím na přístupu systemickém a narativním. Pomohu vám, nacházíte-li se v obtížné osobní, rodinné či pracovní situaci. Pomohu vám se zvládáním náročných životních situací, ztrátou blízkého člověka, krizí středního věku, přechodem…

Více o terapeutce…

Tereza Vejříková

Každý je jedinečný, proto je pro mne důležité zachovat individuální přístup ke každému ze svých klientů. Nejsem odborníkem na váš život – nabízím vám bezpečné prostředí a pomoc při přemýšlení o vašich problémech a o případných změnách, kterých chcete docílit.

Více o terapeutce…

Klára Vožechová

Psychoterapie může být cestou, jak poznávat sebe sama a nacházet své místo v životě, a ve své práci se snažím nabídnout pro toto zkoumání prostor. Jsem přesvědčená o tom, že každé téma, se kterým za mnou klient přijde, je důležité.

Více o terapeutce…

Vojtěch Žert

Vojtěch Žert

Vystudoval jsem magisterský obor sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně. Pět let působím jako sociální pracovník v neziskové organizaci pomáhající lidem s vážným duševním onemocněním.

Více o terapeutovi…

Olga Koubská

Způsob práce přizpůsobuji zakázce klienta, jeho momentálnímu nastavení, charakteru a jeho individuálním potřebám, proto považuji za nutné být flexibilní. S klientem se zabýváme tím, co je pro něj přítomné.

Více o terapeutce…

Iveta Hlaváčová

Mojí hlavní prioritou je poskytnout svým klientům důvěrný a bezpečný prostor, ve kterém se mnou mohou sdílet své každodenní trápení nebo náhle vzniklé těžkosti. Nabízím nejen podporu v těžkém životním období, ale pomáhám jim také zvýšit povědomí o sobě samých i o širších souvislostech v jejich životech a vztazích.

Více o terapeutce…

Lúcia Čemová

V terapii je pre mňa kľúčový rešpekt a dôvera v schopnosť klienta nachádzať vlastné cesty z ťažkostí. Verím, že rozhovor ponúka úľavu a nové pohľady na známe veci. Klientov v terapii prevádzam pomocou otázok vychádzajúcich z naratívneho a systemického prístupu.

Více o terapeutce…