Bc. Petra Bradová

Přístup a specializace

Ráda s klienty objevuji jejich silné i slabé stránky a hledám řešení jejich problémů. Vycházím z přístupu zaměřeného na řešení, narativní terapie a dalších postmoderních přístupů. Pomohu vám s čímkoliv od osobních, rodinných i kariérních problémů, až po traumata, stres nebo úzkosti či deprese.

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a věnovala se práci s dospělými lidmi s mentálním postižením. Práce s lidmi, kteří potřebují podporu, mě přivedla až k zájmu o psychoterapii. Vedu terapie pro jednotlivce, dospělé, děti, rodiny i páry. Jako externí terapeutka pracuji pro RC Radost, kde pracuji s celými rodinami a dětmi. Absolvovala jsem výcvik Narativní práce s pozůstalými, workshop Zpátky na cestě (práce s traumatizovanými dětmi), Kid’s skills (výcvik zaměřený na děti a dospívající) a aktuálně jsem ve výcviku Terapie v postmoderně.