Iveta Hlaváčová

Přístup a specializace

Mojí hlavní prioritou je poskytnout svým klientům důvěrný a bezpečný prostor, ve kterém se mnou mohou sdílet své každodenní trápení nebo náhle vzniklé těžkosti. Nabízím nejen podporu v těžkém životním období, ale pomáhám jim také zvýšit povědomí o sobě samých i o širších souvislostech v jejich životech a vztazích. Klienti tak mohou nalézt vlastní cesty, jak vyvážit a naplnit důležité životní oblasti či pečovat o své osobní, rodinné nebo profesní vztahy.

V zájmu klienta volím a kombinuji účinné prvky jednotlivých terapeutických směrů takovým způsobem, aby se vzájemně doplňovaly a sloužily potřebám klienta na jeho cestě k dosažení žádoucích změn.

Při své práci uplatňuji nejen osvojené znalosti a dovednosti z pětiletého psychoterapeutického výcviku v systemické rodinné terapii, ale i životní zkušenosti v roli matky, dcery, partnerky nebo profesní zkušenosti firemního kouče se znalostí firemního prostředí.

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem ekonomiku a management v oboru řízení firem na VŠEM v Praze a více než 13 let jsem pracovala na různých manažerských pozicích v oblasti cestovního ruchu. V této době jsem absolvovala výcvik v Systemické supervizi a koučování v HERMES Group Praha, 200 hodin vzdělávání a tréninku. Dovednosti z výcviku se mi v manažerské praxi natolik osvědčily a koučování mě natolik pohltilo, že jsem se rozhodla naplno věnovat koučování a absolvovat další výcviky v jiných směrech a přístupech. (Např. Nadstavbový kurz pro kouče,  ČVUT v Masarykově ústavu vyšších studií nebo Týmový koučink v praxi I. a II. nebo výcvik Jak NASA buduje týmy, ČVUT v Masarykově ústavu vyšších studií či další NLP (Neuro – Lingvistické programování) semináře.)

V rámci koučovací praxe jsem se však setkávala čím dál častěji s klienty v různých složitých životních situacích, z nichž někteří trpěli somatickými obtížemi nebo traumaty z minulostí.  Chtěla jsem se lépe orientovat na hranici mezi koučováním a psychoterapií a být také těmto klientům více užitečná. Proto jsem se rozhodla pro zkvalitnění svých služeb nastoupit do pětiletého psychoterapeutického výcviku v Systemické rodinné terapii v GI Institutu. Výcvik v psychoterapii mi nakonec přinesl nejen nové znalosti, ale i krásnou zkušenost osvojovat si postupně umění vést psychoterapeutický rozhovor a být přítomna žádoucím změnám v životě mých klientů. Což v konečném důsledku vedlo i k smysluplné změně v mojí profesní dráze – stát se psychoterapeutkou.