Klára Vožechová

Přístup a specializace

Psychoterapie může být cestou, jak poznávat sebe sama a nacházet své místo v životě, a ve své práci se snažím nabídnout pro toto zkoumání prostor. Jsem přesvědčená o tom, že každé téma, se kterým za mnou klient přijde, je důležité. Někdy to nemusí být dokonce ani téma, jen neurčitý pocit, že něco možná chcete jinak, nebo touha zastavit se a přemýšlet. Ať už cítíte cokoliv, jsem tu pro vás.

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem psychologii na filosofické fakultě Karlovy Univerzity a Policejní akademii . Aktuálně jsem frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku Terapie v postmoderně. Mám za sebou řadu kurzů a kratších výcviků (např. motivační rozhovory, krizová intervence, systemická terapie a koučování, přístup zaměřený na člověka). Dlouhodobě pracuji v oblasti školské primární prevence jako lektor programů pro třídní kolektivy a facilitátor růstových skupin pro děti.