Lúcia Čemová

Přístup a specializace

V terapii je pre mňa kľúčový rešpekt a dôvera v schopnosť klienta nachádzať vlastné cesty z ťažkostí. Verím, že rozhovor ponúka úľavu a nové pohľady na známe veci. Klientov v terapii prevádzam pomocou otázok vychádzajúcich z naratívneho a systemického prístupu.

Vzdělání a praxe

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Masarykovej univerzite, kde teraz pokračujem v doktorskom štúdiu v odbore Sociální politika a sociální práce. Od roku 2011 sa kontinuálne vzdelávam v oblasti psychoterapie, citlivej sociálnej pomoci a sociálnej spravodlivosti. Mám absolvovaný výcvik v krízovej intervencii a aktuálne som frekventantkou výcviku Psychoterapie v postmoderne (Gaudia). Angažujem sa v Spolku Narativ. V práci sa venujem svojej súkromnej terapeutickej praxi a pracovnému poradenstvu.