Mgr. Denisa Fialová

Přístup a specializace

Zabývám se širokou paletou témat, která život přináší. Ráda vás budu doprovázet při hledání cesty z obtížných životních situací.

Od roku 2016 jsem na rodičovské dovolené a věnuji se dceři a psychoterapii současně. Ráda proto poskytuji podporu mladým maminkám.

Studium a praxe

Absolvovala jsem magisterské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako psycholožka jsem pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje. Věnovala jsem se také internetovému poradenství v rámci Internetové poradny katedry psychologie FSS MU. Absolvovala jsem Výcvik krizové intervence „Systemický přístup k práci s krizí“ v institutu Gaudia a aktuálně jsem frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického vycviku v systemickém přístupu “Umění terapie.”