Mgr. Martin Procházka

Přístup a specializace

K sezením přistupuji jako k poradenským rozhovorům. Poskytuji individuální psychoterapii zaměřenou na konkrétní problém (závislosti, vztahy, výchovné problémy, psychospirituální krize, smrt blízké osoby, aj.), ale i dlouhodobou individuální psychoterapii zaměřenou na déle trvající obtíže a osobnostní rozvoj.

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem pedagogiku a učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě UK. Dále jsem absolvoval sebezkušenostní výcvik: Základy poradenství a práce na vývoji osobnosti s využitím NLP, Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, Výchovné poradenství na Katedře psychologie FF UK. Věnoval jsem se přímé práci s lidmi postiženými drogovou závislostí. Vedle toho jsem též několik let spolupracoval na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a práci s romským etnikem. Jsem lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Od roku 2006 jsem lektorem a terapeutem v Akademii sociálního umění v Praze, kde terapeuticky působím dodnes. Jako přednášející jsem spolupracoval s Palackého univerzitou v Olomouci a Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Pracoval jsem v sociálních službách, se zaměřením na práci s neorganizovanou mládeží. V posledních letech se v rámci své terapeutické práce věnuji rovněž nelátkovým závislostem a problematice vlivu informačních a komunikačních technologií. Pracuji pod supervizí akreditovaného supervizora.