Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Přístup a specializace

Základem mé práce je dialog, v rámci kterého se dozvídám váš příběh. Vyprávění a úvahy nad mými doplňujícími otázkami vám umožní vidět širší souvislosti a nacházet užitečná a dlouhodobá řešení. Pomohu vám se zdravou komunikací, ovládáním emocí, zvládáním změn, zdravým sebevědomím, přiměřeným prosazováním, profesní kariérou, zvládáním stresu spojeným s prací, problémy ve vztahu či v rodině.

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a absolvovala postgraduální studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Aktuálně absolvuji psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně.