Olga Kunertová

Chtěla jsem být něčím jako psychoterapeutkou odjakživa. Přesněji řečeno od chvíle, kdy jsem vzdala touhu být nejprve princeznou a posléze operní pěvkyní, což se obojí ukázalo být asi stejně nemožné. Přežila jsem kvůli práci terapeutky i studium medicíny, (přišlo mi, že to tím zdravím musím vzít od podlahy), ale moc mi to pro mou budoucí profesi nedalo. Atestace psychiatrie mi dala víc, trochu se orientuji v diagnostice a v tom, co se dá očekávat od psychofarmak. To je výhoda. Psychoterapeutku ze mě však udělal teprve psychoterapeutický výcvik, vlastně hned tři výcviky. V tom posledním – výcviku v systemickém přístupu – jsem se našla natolik, že jsem jej začala učit.

Dnes mám vlastní výcvik a vlastní psychoterapeutické centrum. Z praxe vím, jak těžko dostupná tato služba je, především pro lidi z odlehlejších koutů země. Proto mi myšlenka Terap.ia přišla skvělá a proto jsem také začala s Chadim a Honzou spolupracovat.