Spolupracujeme

PRO Gaudia

PRO Gaudia nabízí v rámci projektu Gaudia proti rakovině zdarma online konzultace zkušených terapeutů lidem, kteří jsou sami nemocní nebo jako blízké osoby čelí nutným omezením, změnám v dosavadním životě, nelehkým rozhodovacím procesům či jiným psychicky náročným situacím.

Nomia

Nomia je psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z.ú. V rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí se snažíme zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

Nevypusť duši

Nevypusť duši je neziskovka, za kterou stojí tým mladých psychologů, neurovědců, mediků, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů. Zároveň ji tvoří lidé se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku. Nebojí se mluvit o duševním zdraví a ukazují, jak o něj pečovat. Zdůrazňují důležitost prevence – radí lidem, jak nevypustit duši. Sdílí osobní příběhy a podporují včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.