Praktické tipy - Terapie pro děti a dospívající

Terapie pro děti a dospívající

11/5/2023, 5 minut čtení
article-image
Hana Balcarová
Hana Balcarová

Být dítětem neznamená být ušetřený starostem a trápením. Vstup do života není pro všechny hladký a první kroky na jeho cestě můžou i zabolet. A zatímco pro někoho jsou překážky výzvou, pro jiného představují stopku v pohybu dopředu. Bez ohledu na věk jsme každý jinak citlivý a podle toho bychom sami k sobě měli přistupovat a nesrovnávat se s ostatními.

Čím dřív si tuto skutečnost uvědomíme, nebo to naučíme naše děti, tím snáz si s různými trablemi, které se nevyhýbají nikomu, poradíme. Třeba tím, že si včas řekneme o pomoc.

Návštěvu terapeuta není třeba odkládat až do chvíle, kdy jsme na dně. Naopak, včasným zahájením terapie můžeme předejít závažným problémům v budoucnu.  

Jaké signály by nás měly varovat

Pojďme se tedy podívat, jaké chování dítěte může naznačovat hlubší problém:

 • Neustále pociťuje smutek, beznaděj, strach, úzkost a/nebo vztek.
 • Má potíže se soustředěním nebo rozhodováním.
 • Vykazuje výrazný neklid a neschopnost zaměřit se na jednu věc.
 • Mluví o smrti, nebo naznačuje sebevražedné úmysly.
 • Zmiňuje ubližování sobě nebo druhým.
 • Fyzicky si ubližuje (řezání, bití atd.).
 • Inklinuje k užívání alkoholu nebo drog.
 • Nosí špatné známky ze školy, nebo se mu náhle zhorší prospěch.
 • Opouští dříve oblíbené aktivity a koníčky.
 • Mění spánkové či stravovací návyky.
 • Vzdaluje se od rodiny a přátel.

 

Co se s tím dá dělat

Ve chvíli, kdy usoudíte, že nastalé situaci nemůžete dál jen nečinně přihlížet, máte v podstatě 2 možnosti, jak se zachovat.

Prvním krokem je si s dotyčným promluvit a nabídnout mu svou pomoc. Konejšivé slovo a podpora od blízkého má obrovskou sílu a často může významně pomoci.

Někdy ale navzdory těm nejlepším úmyslům nemusí stačit, a to nikoliv naší neschopností, ale proto, že pro člověka je mnohdy jednodušší svěřit se se svým trápením odborníkovi než svým rodičům, příbuzným, učitelům či kamarádům.

Druhá varianta tedy spočívá v nabídce pomoci specialisty, který se na mladistvé zaměřuje, hovoří jejich řečí a umí si k nim najít cestu. Můžete se s dítětem domluvit, že terapeuta najdete společně, nebo mu představíte tuto možnost a necháte na něm, jak s ní naloží.

 

S čím a jak terapie mladistvým pomáhá

DEPRESE   Výkyvy nálad nejsou u náctiletých ničím neobvyklým. Když se však překlopí v trvalý stav a člověk je neustále podrážděný, smutný, odtažitý od společnosti a uzavřený sám do sebe, může se jednat o depresi. Správné určení diagnózy a včasná léčba jsou pak v úspěšné a účinné léčbě zcela klíčové.

ÚZKOSTI   Ať člověka přepadnou akutně, když má přednášet referát před třídou, nebo jsou chronické, např. při neustálých obavách z budoucnosti, nebo pocitu nedostatečnosti ve srovnání s ostatními, terapie umí s těmito stavy velmi dobře pracovat a naučit nás s nimi zacházet a dokonce jim i předcházet.

STRES   Tento ve všech pádech skloňovaný jev není jen záležitostí naší psychiky, ale také fyzického zdraví. Dlouhodobě zvýšená hladina stresu může negativně ovlivnit zdravotní stav i velmi mladých lidí. Na terapii je možné osvojit si techniky, které jej umí držet pod kontrolou tak, aby nás neovládal.

NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ   S nízkým sebevědomím se v nějakém období potýká většina adolescentů, ovšem výrazně snížené hodnocení sebe sama by se nemělo přehlížet. Může zvyšovat riziko zneužívání návykových látek, vést k sebepoškozování nebo být příčinou opakovaného neúspěchu v kariéře. Sezení s terapeutem může sebevědomí teenagera vrátit na zdravou úroveň.

PROBLÉMY VE ŠKOLE   V souvislosti se školní docházkou může vyvstávat řada potíží, například neschopnost začlenit se do kolektivu, šikana, špatný vztah s vyučujícími či špatné známky. Terapie v takových případech poskytuje cennou podporu, která naučí školáka studiem proplout a úspěšně jej dokončit.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY   Neustálé porušování dohod s rodiči a učiteli, nerespektování nastavených limitů nebo agresivita vůči nejbližším představují jen některé příklady za mnohé. Důvody takového chování mohou být různé a jejich odhalení a pochopení je úkolem pro terapeuta a prvním krokem k jejich řešení.

TRAUMA   Pro dospívajícího může být vyrovnání s traumatem mnohem těžší než pro dospělého a potenciálně traumatizující události v životě jako autonehoda nebo znásilnění se na něm mohou celoživotně podepsat. Účinky terapie v těchto případech spočívají ve zvyšování odolnosti klienta tak, aby následky prožitého traumatu byly co nejmenší a neovlivňovaly jeho budoucnost.

TRUCHLENÍ   Mladí lidé prožívají smutek ze ztráty blízkého velmi intenzivně, ale mnohdy to nedávají najevo a neumějí své pocity sdílet s okolím. Terapeut takovému klientovi pomůže tyto pocity pojmenovat, pochopit nastalou situaci a nakonec se s ní i vyrovnat.

  Dalšími důvody k vyhledání terapeuta mohou být:

 • Touha promluvit si o složitých tématech i s jinými lidmi než s kamarády či členy rodiny
 • Potřeba ujasnit si svou sexualitu, orientaci nebo pohlavní příslušnost
 • Potíže vyrovnat se s životními změnami
 • Poruchy příjmu potravy jako např. omezování se v jídle či přejídání
 • Osamělost
 • První lásky
 • Problém s vlastní identitou  

Na terapii není člověk příliš mladý nebo starý a její návštěvu není třeba před ostatními ani sebou samým obhajovat.

  Na naší platformě najdete řadu terapeutů, kteří se věnují práci s mladými klienty a jsou připraveni pomoci jim na jejich životních křižovatkách.

Můžete se podívat na profily Matyáše Fialky, Veroniky Ešnerové, Michala Filáka nebo Marie Herynkové.   Pokud si s výběrem nevíte rady, napište nám na info@terap.io, kde vám na základě vašich preferencí doporučíme toho pravého terapeuta.

 

Image by pikisuperstar on Freepik

Vyberte si svého terapeuta

a rezervujte si sezení třeba hned

Naši terapeuti

Our categories

 • Osobní příběhy
 • Praktické tipy
 • Inspirace
 • Ostatní
 • Novinky

Tags

Výběr terapeutaWell-beingPsychologieOsobní rozvojTerapieKdy pomůže terapie

Share with friends

Recommended reading

Sledujte násna sociálních sítích
ico-tile-ig.svgico-tile-fb.svgico-tile-ytb.svg
line_socials (1).svg
Poslechněte sináš podcast.
ico-tile-headphones.svg
line_podcast (1).svg
Chcete vědět víc?Píšeme i blog.
ico-tile-message.svg
line_blog (1).svg